Данный технологический регламент распространяется на подразделения тоо сп «катко», задействованные в добыче, выпуске, контроле и хранении урана. Отзывы о "катко сп" Казахстанско французское совместное предприятие катко

Данный технологический регламент распространяется на подразделения тоо сп «катко», задействованные в добыче, выпуске, контроле и хранении урана. Отзывы о "катко сп" Казахстанско французское совместное предприятие катко

КАТКО туралы

1996 жылы құрылған «Катко» БК» ЖШС Қазақстанның оңтүстігінде Шымкент қаласынан солтүстікке қарай 300 шақырымда орналасқан Мойынқұм уран кен орынын барлаумен және өңдеумен айналысады. Қатысушылар – «Orano» француз компаниясы (51%) және «Казатомөнеркәсіп» қазақстандық компанисы (49%).

2005 жылы басталған уранды өнеркәсіптік өндіру 2013 жылға бірнеше тоннадан біртіндеп 4000 тоннаға дейін арттырылды. Солай бастап «КАТКО» уранды жер асты шаймалау әдісімен өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кен орны болып табылады. 2013 жылы «КАТКО» жылына 4000 тoнна уранды өндіру деңгейіне жетті.

Тәжірибелі мамандар және жоғары жұмыс стандарттарын қолдану мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің арқасында «КАТКО» уран өндірісі бойынша елдегі алдыңғы қатарлы өнеркәсіптік модель және әлемдегі ең ірі әрі табысты кәсіпорындардың бірі болып саналады. Компания міндеті – қызметкерлер мен тәжірибенің арқасында қауіпсіз және тұрақты түрде жұмыс істеп, дүние жүзі бойынша клиенттер үшін үлгілі уран өндіретін кәсіпорын болу. «КАТКО» мақсаты – инновациялар мен өндірістегі жаңа жобаларды ойдағыдай өмірде іске асырып, компания болашағын қамтамасыз ету.

1200-ге жақын қызметкерлер штатымен «КАТКО» Оңтүстік Қазақстандағы, атап айтқанда Созақ ауданындағы ең ірі жұмыс берушісі болып табылады. Қызметкерлерге артықшылықтардың кең спектрі ұсынылады: мысалы, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелеріне тегін медициналық сақтандыру, немесе балаларға арналған жазғы лагерьлер үсынылады. Сонымен қатар, компания қызметкерлеріне кәсіби дағдыларын дамыту үшін оқыту бағдарламасының кең ауқымын ұсынады.

Әлеуметтік жауапкершілік компанияның ДНҚ енгізілген – 2003 жылдан бастап, биліктің жергілікті атқарушы органдарымен белсенді ынтымақтастықтағы байланысын үзбей, «КАТКО» Созақ ауданының әлеуметтік әлсіз топтар мен аз қамтылған тұрғындарына көмек көрсетуде.

О КАТКО

Основанное в 1996 году, ТОО СП «КАТКО» занимается разведкой и разработкой уранового месторождения Мойынкум, расположенное на юге Казахстана, в 300 км севернее города Шымкент. Участники – французская государственная компания «Orano» (51%) и казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» (49%).

Начатое в 2005 году, промышленное производство урана постепенно увеличилось с нескольких тонн до 4000 тонн к 2013 году. Таким образом, «КАТКО» является крупнейшим в мире предприятием по добыче урана способом подземного скважинного выщелачивания .

Благодаря опытным и профессиональным сотрудникам, высоким стандартам работы и безопасности компания «КАТКО» считается крупнейшим и наиболее успешным предприятием по добыче урана в мире методом ПСВ и передовым образцом уранодобывающей промышленности в Республике Казахстан. Миссия компании – стать образцовым уранодобывающим предприятием для клиентов по всему миру, работая безопасно и устойчиво, благодаря сотрудникам и опыту. Видение «КАТКО» – обеспечить будущее компании, успешно воплощая в жизнь инновации и новые проекты по производству.

Со штатом около 1200 сотрудников «КАТКО» является самым крупным работодателем в Южном Казахстане, в частности в Созакском районе. Сотрудникам предоставляется широкий спектр привилегий, как бесплатное медицинское страхование сотрудников и членов их семей, и летние лагеря для детей. Кроме того, компания предлагает сотрудникам большое количество обучающих программ для развития профессиональных навыков.

Социальная ответственность заложена в ДНК компании – с 2003 года, находясь в активном сотрудничестве с местными исполнительными органами власти, «КАТКО» оказывает помощь социально-уязвимым группам и малообеспеченным жителям Созакского района.

About KATCO

Founded in 1996, KATCO Joint Venture LLP conducts exploration and mines the Muyunkum uranium deposits located in Southern Kazakhstan, about 300 km north of Shymkent. Participants are French State Company Orano (51%) and Kazakhstani National Company Kazatomprom (49%).

Started in 2005 with a few tons, the uranium industrial production has increased progressively to reach up a new record 4000 tons in 2013, with 4000 tons extracted. Thus, KATCO is the world’s largest uranium mine of its kind (ISR technique). In 2013, KATCO reached the annual production level of 4,000 tons of uranium.

KATCO, having experienced professional staff and applying high working and safety standards, is considered as forefront industrial model in the country and one of the largest and most successful enterprises on uranium production in the world. Mission of the company – to become the exemplary uranium mining enterprise for clients worldwide, working safely and steadily, thanks to employees and experience. Vision of KATCO – to provide the future of the company, successfully realizing innovations and new projects on production.

With around 1,200 employees, KATCO is the largest employer in South Kazakhstan, particularly in the Sozak district. Employees benefit from a large scale of advantages like free medical insurance for them and their families or summer camps for children. The company also offers numerous training programs to enable employees to develop their skills.

Social responsibility is put in DNA of the company – since 2003, being in active cooperation with local executive bodies of the power, KATCO gives help to social and vulnerable groups and needy inhabitants of the Sozak district.

2017-08-05

Менин сиздерде жумыс жасагым келеди калай кируге болады? Мамандыгым химия.

Хочу работать у Вас. Тел.: 8 708 965 67 47.

Здравствуйте. Хотелось бы узнать, у вас нет вакансий на работу техника-геофизика?

Здравствуйте. Меня зовут Несипбаев Ерсин Бектембаевич. Хочу устроится к Вам на работу инженер экологом. Имею стаж более 10 лет. Так же рассмотрю работу вахтой. Более точную информацию хотел бы отправить на эл. почту, к сожалению, не нашел адреса. Заранее с-бо. Моб.: 8-701-550-7232.

Здравствуйте! Я Сапарбаев Саят Кайратович хочу устроиться в вашу компанию. Закончил Алматинский университет энергетики и связи, специальность - теплоэнергетика. Стаж работы 3.5 года. Работаю в Кентауском трансформаторном заводе. Мои данные: г. Кентау ЮКО. Моб. тел.: 87717582955, 87089567392.

Я ищу свободную вакансию на должность инженера геолога или техника, стаж работы с 2012. Образование среднее специальное. Елдос.

Куда можно скинуть резюме? Большой опыт работы в геофизике в том числе на руководящих должностях

Хочу работать монтажником по технологическим трубам в вашей фирме КАТКО СП ТОО. Дом. тел.: 8 (7252)54-23-45, 87718116494. Алчынбек.

КАТКО туралы

1996 жылы құрылған «Катко» БК» ЖШС Қазақстанның оңтүстігінде Шымкент қаласынан солтүстікке қарай 300 шақырымда орналасқан Мойынқұм уран кен орынын барлаумен және өңдеумен айналысады. Қатысушылар – «Orano» француз компаниясы (51%) және «Казатомөнеркәсіп» қазақстандық компанисы (49%).

2005 жылы басталған уранды өнеркәсіптік өндіру 2013 жылға бірнеше тоннадан біртіндеп 4000 тоннаға дейін арттырылды. Солай бастап «КАТКО» урандыжер асты шаймалау әдісімен өндіру бойынша әлемдегі ең ірі кен орны болып табылады. 2013 жылы «КАТКО» жылына 4000 тoнна уранды өндіру деңгейіне жетті.

Тәжірибелі мамандар және жоғары жұмыс стандарттарын қолдану мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің арқасында «КАТКО» уран өндірісі бойынша елдегі алдыңғы қатарлы өнеркәсіптік модель және әлемдегі ең ірі әрі табысты кәсіпорындардың бірі болып саналады. Компания міндеті – қызметкерлер мен тәжірибенің арқасында қауіпсіз және тұрақты түрде жұмыс істеп, дүние жүзі бойынша клиенттер үшін үлгілі уран өндіретін кәсіпорын болу. «КАТКО» мақсаты – инновациялар мен өндірістегі жаңа жобаларды ойдағыдай өмірде іске асырып, компания болашағын қамтамасыз ету.

1200-ге жақын қызметкерлер штатымен «КАТКО» Оңтүстік Қазақстандағы, атап айтқанда Созақ ауданындағы ең ірі жұмыс берушісі болып табылады. Қызметкерлерге артықшылықтардың кең спектрі ұсынылады: мысалы, қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелеріне тегін медициналық сақтандыру, немесе балаларға арналған жазғы лагерьлер үсынылады. Сонымен қатар, компания қызметкерлеріне кәсіби дағдыларын дамыту үшін оқыту бағдарламасының кең ауқымын ұсынады.

Әлеуметтік жауапкершілік компанияның ДНҚ енгізілген – 2003 жылдан бастап, биліктің жергілікті атқарушы органдарымен белсенді ынтымақтастықтағы байланысын үзбей, «КАТКО» Созақ ауданының әлеуметтік әлсіз топтар мен аз қамтылған тұрғындарына көмек көрсетуде.

О КАТКО

Основанное в 1996 году, ТОО СП «КАТКО» занимается разведкой и разработкой уранового месторождения Мойынкум, расположенное на юге Казахстана, в 300 км севернее города Шымкент. Участники – французская государственная компания «Orano» (51%) и казахстанская национальная атомная компания «Казатомпром» (49%).

Начатое в 2005 году, промышленное производство урана постепенно увеличилось с нескольких тонн до 4000 тонн к 2013 году. Таким образом, «КАТКО» является крупнейшим в мире предприятием по добыче урана способом подземного скважинного выщелачивания .

Благодаря опытным и профессиональным сотрудникам, высоким стандартам работы и безопасности компания «КАТКО» считается крупнейшим и наиболее успешным предприятием по добыче урана в мире методом ПСВ и передовым образцом уранодобывающей промышленности в Республике Казахстан. Миссия компании – стать образцовым уранодобывающим предприятием для клиентов по всему миру, работая безопасно и устойчиво, благодаря сотрудникам и опыту. Видение «КАТКО» – обеспечить будущее компании, успешно воплощая в жизнь инновации и новые проекты по производству.

Со штатом около 1200 сотрудников «КАТКО» является самым крупным работодателем в Южном Казахстане, в частности в Созакском районе. Сотрудникам предоставляется широкий спектр привилегий, как бесплатное медицинское страхование сотрудников и членов их семей, и летние лагеря для детей. Кроме того, компания предлагает сотрудникам большое количество обучающих программ для развития профессиональных навыков.

Социальная ответственность заложена в ДНК компании – с 2003 года, находясь в активном сотрудничестве с местными исполнительными органами власти, «КАТКО» оказывает помощь социально-уязвимым группам и малообеспеченным жителям Созакского района.

About KATCO

Founded in 1996, KATCO Joint Venture LLP conducts exploration and mines the Muyunkum uranium deposits located in Southern Kazakhstan, about 300 km north of Shymkent. Participants are French State Company Orano (51%) and Kazakhstani National Company Kazatomprom (49%).

Started in 2005 with a few tons, the uranium industrial production has increased progressively to reach up a new record 4000 tons in 2013, with 4000 tons extracted. Thus, KATCO is the world’s largest uranium mine of its kind (ISR technique). In 2013, KATCO reached the annual production level of 4,000 tons of uranium.

KATCO, having experienced professional staff and applying high working and safety standards, is considered as forefront industrial model in the country and one of the largest and most successful enterprises on uranium production in the world. Mission of the company – to become the exemplary uranium mining enterprise for clients worldwide, working safely and steadily, thanks to employees and experience. Vision of KATCO – to provide the future of the company, successfully realizing innovations and new projects on production.

With around 1,200 employees, KATCO is the largest employer in South Kazakhstan, particularly in the Sozak district. Employees benefit from a large scale of advantages like free medical insurance for them and their families or summer camps for children. The company also offers numerous training programs to enable employees to develop their skills.

Social responsibility is put in DNA of the company – since 2003, being in active cooperation with local executive bodies of the power, KATCO gives help to social and vulnerable groups and needy inhabitants of the Sozak district.

Целью данного технического регламента является описание всего технологического процесса по выпуску готовой продукции перерабатывающего комплекса, рудника подземного выщелачивания урана Участка №1 «Южный» месторождения Моинкум.

Данный технологический регламент распространяется на подразделения ТОО СП «КАТКО», задействованные в добыче, выпуске, контроле и хранении урана.

1. АББРЕВИАТУРЫ, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТОО СП «КАТКО» - товарищество с ограниченной ответственностью казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО»

АО "НАК "Казатомпром" - Акционерное общество «Национальная атомная компания Казатомпром»

ТОО «ПКО» - товарищество с ограниченной ответственностью проектно-конструкторский отдел

ВР - выщелачивающий раствор

ГТП - геотехнологическое поле

ПСВ - подземное скважинное выщелачивания

ПР - продуктивный раствор

ТД - товарный десорбат

САС – склад аммиачной селитры

ПО - производственный отдел

ФХЛ - физико-химическая лаборатория

ЦППР - цех переработки продуктивных растворов

СНК - сорбционные напорные колонны

ДНК - десорбционные напорные колонны

ПДК - предельно допустимая концентрация

НРО - низкорадиоактивные отходы

СИЗ - средства индивидуальной защиты

СЗЗ - санитарно-защитная зона

ПЗНРО - пункт захоронения низкорадиоактивных отходов

ТБО - твердые бытовые отходы

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

ХТУ – химико-технологическое управление

УПИ – управление по проведению испытаний

ОТиУУ – отдел технологии и учета урана

ОТК – отдел технического контроля

СЭиА – служба энергетики и автоматизации

ДОиР – дирекция по обслуживанию и ремонту

ПДЭК – постоянно действующая экзаменационная комиссия

ООС – охрана окружающей среды

РБ – радиационная безопасность

ТБ – техника безопасности

ПБ – пожарная безопасность

АСБ – аварийно-спасательная бригада

ВХВ – вредные химические вещества

ПЗРО – пункт захоронения радиоактивных отходов

СПОРО – санитарные правила обращения с радиоактивными отходами

ОВПФ – опасные и вредные производственные факторы

МПР – маточник промывного раствора

СКЗ – средства коллективной защиты

РОВД – районный отдел внутренних дел

ИТР – инженерно-технические работники

СНиП РК строительные нормы и правила Республики Казахстан

Обозначение терминов:

· Сорбция (в гидрометаллургии) – технологический процесс селективного извлечения металла (урана) из растворов твердым ионитом, сопровождающийся концентрированием извлекаемого металла (урана) в ионите.

· Продуктивный раствор – технологический раствор, сформировавшийся в недрах в результате физико-химического взаимодействия реагента с минералами руд и вмещающих пород продуктивного горизонта и содержащий полезный компонент в промышленной концентрации.· Промышленная концентрация урана в продуктивном растворе – концентрация урана, при которой достигается рентабельная переработка растворов по существующей технологической схеме.

· Выщелачивающий раствор – технологический раствор, содержащий необходимые для извлечения полезного компонента реагенты и подаваемый в закачные скважины.

· Возвратный раствор (маточники сорбции) – раствор, получаемый в результате извлечения урана ионитом из продуктивного раствора.

· Ионный обмен (в системе ионит-раствор) – обратимый эквивалентный обмен подвижных противоположно заряженных ионов между твердой и жидкой фазами, при котором не происходит заметного изменения в структуре твердой фазы (ионита).

· Иониты (ионообменные смолы) – высокомолекулярные органические вещества трёхмерной структуры, практически нерастворимые в воде и органических средах и обратимо обменивающие ионы, входящие в их состав, на эквивалентное количество других ионов того же знака, находящихся в растворе.

· Аниониты – иониты, обменивающие отрицательные ионы.

· Катиониты - иониты, обменивающие положительные ионы.

· Слабоосновные аниониты – иониты, проявляющие свойства слабых оснований.

· Сильноосновные аниониты – иониты, проявляющие свойства сильных оснований.

· Сильнокислотные катиониты – иониты, проявляющие свойства сильных кислот.

· Слабокислотные катиониты – иониты, проявляющие свойства слабых кислот.· Амфотерные иониты - иониты, проявляющие смешанные (кислотоосновные) свойства, содержат катионо- и анионообменные группы. Представляют собой биполярные полиэлектролиты трехмерной структуры.

· Гелевые иониты – иониты, имеющие микропористую (псевдопористую) структуру, для которой характерно отсутствие переходных пор.

· Макропористые иониты – иониты, имеющие макропористую структуру, для которой характерно наличие переходных пор.

· Насыщенный ионит – ионообменная смола, прошедшая процесс сорбции и имеющая максимальную обменную емкость, обеспечивающую получение допустимых (заданных) концентраций урана в маточниках сорбции.

· Отрегенерированный ионит – ионит, прошедший процесс десорбции, подготовленный для сорбции урана и имеющий минимальное содержание урана в пределах, допустимых регламентом.

· Десорбция – это процесс обратный сорбции, он заключается в переводе урана из смол в десорбирующий раствор.

· Десорбент - представляет собой раствор, подаваемый в десорбционную колонну и служащий для извлечения урана из смол.

Десорбат - раствор с содержанием урана, полученный при десорбции урана с ионита.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Производимой продукцией является урансодержащий раствор – десорбат (элюат). Десорбат (элюат) получают путем десорбции (элюирования) соединений урана из насыщенных ураном анионитов нитратными (нитратно-сульфатными) растворами. Урансодержащие десорбаты являются промежуточными продуктами для получения концентрата урановой руды согласно СТ РК 1909-2009 "Концентрат урановой руды. Технические условия" или концентрата уранового в соответсвии СТ НАК 12-2007 с изм. 2 от 22.02.2013 «Концентрат урановый. Технические условия».

Производимая продукция - урансодержащие десорбаты представляют собой жидкие водные растворы от коричнево – желтого до желтого цвета. Уран присутствует в растворе в виде анионного комплекса сульфат-уранила [(UO 2) 2+ (SO 4) 3 2- ] 4- . Кроме уранил-сульфата основной солевой состав растворов (десорбатов) представлен сульфатами, нитратами аммония ((NH 4) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , свободной кислотой H 2 SO 4 . Отклонение цвета растворов от желтого к более темным цветам вызывается присутствием примесей (например, железа).

Состав десорбатов (элюатов) нитратной десорбции урана приведен в таблице 1.

зии на право пользования недрами: на добычу урана в северной части участка 1 Южный месторождения Моинкум; на разведку и добычу урана на участке 2 Торткудук месторождения Моинкум; Производственные мощности КАТКО: локальной сорбционной установки (ЛСУ) на участке 1 Южный; локальной сорбционной установки (ЛСУ) на участке 2 Торткудук; добычного и перерабатывающего комплекса, аффинажного производства на южном подучастке участка 2 Торткудук; магистральных трубопроводов и промышленной площадки (северный подучасток участка 2 Торткудук); инфраструктуры (внешнее электроснабжение, автодорожная инфраструктура, вахтовый лагерь, оптоволоконные линии и т. п.). Добыча урана производиться широко распространенным в Казахстане и наиболее экологически чистым способом подземно-скважинного выщелачивания. В 2008 году, АРЕВА и Казатомпром подписали соглашение об увеличении добычи урана, компанией КАТКО до 4000 тонн в год и расширении финансирования социальной сферы. Средняя численность сотрудников в 2012 году составляла 1230 человек (свыше 90% - граждане РК). Цель: Увеличить производство до 4000 тонн урана в год на период до 2039 года История и значимые события 1996 год образования ТОО СП КАТКО. 1999получение лицензий на добычу урана в северной части участка 1 Южный на разведку и добычу урана на участке 2 Торткудук месторождения Моинкум2000подписание контракта на осуществление работ по добыче урана на участке 1 Южный, на разведка и добыча урана на участке 2 Торткудук месторождения Моинкум2001начало осуществления опытных работ по подземно-скважинному выщелачиванию на участке 1 Южный и разведки на участке 2 Торткудук2002продолжение разведки и начало теста подземно-скважинного выщелачивания на участке 2 Торткудук2003завершение ТЭО проекта промышленной отработки2004подписание соглашения между акционерами - АРЕВА и Казатомпром закладка первого бетона промышленного завода на участке 1 Южный В этом же году начало буровых работ (промышленная отработка) на участке 1 Южный2005расширение контрактной территории за счет северной части участка 3 Центральный, продление срока действия контракта до 03.03.2039г. и начало строительства вахтового лагеря на участке 2 Торткудук2006сдача в эксплуатацию рудника ПВ на участке 1 Южный производственной мощностью 500-1000 тонн урана в год2007сдача в эксплуатацию рудника ПВ на участке 2 Торткудук производственной мощностью 2000 тонн урана в год2008подписание соглашения об увеличении производительности компании до 4000 тонн урана в год на период до 2039 года. Соглашение было подписано в Париже 11 июня бывшим Главным исполнительным директором компании АРЕВА Ан Лавержон и бывшим Президентом АО НАК Казатомпром Мухтаром Джакишевым. КАТКО также приняло на себя обязательство об увеличении финансирования социальной сферы.